ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่อสร้างสรรค์ สังคมสมานฉันท์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ฝ่าวิกฤตโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-31 ก.ค.58 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศ การสัญจร"Sex วัยรุ่น ...เลือกได้" ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-30 เม.ย.58 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น

ภาพกิจกรรม