รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา สังกัด ศูนย์ภาษา ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ ที่ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 120 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

<ข้อมูลเพิ่มเติม>