รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการประกาศเกียรติคุณนักศึกษา

นายกฤษฎา นกอยู่ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ได้ราชวัล " เพชรสารภี "

 

คุณอโนทัย ดวงดารา ได้รางวัล นาคราช "บุคคลดีเด่นแห่งปี" ประจำปีพุทธศักราช2556

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน