รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์ประสาน นันทะเสน

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การศึกษา

วท.บ. สาขา เทคโนโลยีเซรามิกส์

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา

ศ.ม. สาขา เศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

ดร.กิตติวงศ์ สาสวด

การศึกษา

ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์

ปร.ด. สาขา การบริหารการพัฒนา

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์จารุต ฐิติวร

การศึกษา

ศ.บ. สาขา เศรษฐศาสตร์

พบ.ม. สาขา พัฒนการเศรษฐกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai