ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

FMS

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี รอบที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
28 กรกฎาคม มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับรางวัล "Best Support"
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

จดหมายข่าวคณะ FMS Newsletter 

ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ 

Close Menu