ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

FMS

เปิดรับสมัครแล้ว​ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์​ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ (รอบ​ 3)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับรางวัล "Best Support"
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูลการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นแรงงานประกอบอาชีพในท้องถิ่น(ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 -2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เก็บข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

logo_fms_smallแนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการ

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

การศึกษา
บธ.บ สาขาวิขาการจัดการ
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

E-mail : sirirak.boo@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

การศึกษา
บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์จรรยา วังนิยม

การศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : janya.wan@rru.ac.th

683602จดหมายข่าวคณะ FMS Newsletter 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ 

Close Menu