กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจำปีการศึกษา 2562 แข่งกีฬาวันที่ 3

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาวันที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu