งานเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562

   วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีงานเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนําเสนอผลการดําเนินงานของชมรมที่ผ่านมา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu