กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ณ ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวทาง และบทบาทการเป็นพนักงานในการปฏิบัติงานสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบ บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ