กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขากาญจนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบ บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการ