งานเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562

   วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด “งานโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562” โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมชมรมต่างๆ ได้เลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม และมีการจัดการประกวด ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2562

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu