วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จำนวน 84 ทุน และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อีก จำนวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 ทุน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th