คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ สุขขาล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2018 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561

ขอขอบคุณภาพจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์