วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และอาจารย์ณฐ สบายสุข พาทีม Actor ของตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว เพื่อแนะนำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เสร็จแล้วทีม Actor ของตำบลก้อนแก้วได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลรายงานสภาพตำบลก้อนแก้วในเชิงลึก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th