วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าคณะทีมงาน U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของ Actor ตำบลก้อนแก้ว เพื่อพูดคุยสอบถามความคืบหน้าของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลก้อนแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th